søndag 9. juni 2019

Er kristendomen "sann"? Vel - vanskeleg å seie. Noko må ein tru, nokon slags visjon må ein ha. Og tolka i beste meining er kristendomen eit betre alternativ enn det meste. D Cupitt sa at dei metafysiske påstandar i kristendomen ikkje kan bli trudd lenger, og at vi må bli buddhistiske kristne. Det var mykje rett og sant i hans refleksjonar. Men den var til sjuande og sist for dikotomisk, trur eg. Anten sant eller usant, så å seie. Som om vi "veit" at moderne, sekulær, vitskapleg fornuft gjev oss eit truverdig verdsbilete. Men det er ikkje tilfelle, og då er things up for grabs. Skjønt, kva meiner ein med "kristendom"? Open, økumenisk, tradisjonell, kanskje. Hm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar