onsdag 12. juni 2019

Du skjønar. Roholtsfjell er mitt heilage fjell. Eg har mange gonger fått eit bilete inni hovudet mitt. Av at eg går til fjellet oppe ved Såtedalen og heller olje og vin som eit takkoffer. Kanskje eg faktisk kan gjere det, så lenge eg gjer det i Guds namn. Det er trøyst i fjellet. Fjellet er heimsleg. Stort. Trygt. Bestandig. Naturen er levande. Også stein? Neimen om eg veit. Men planter er det. Og vinden og veret? Ja, mon det.

Eg likar biletet - det viser ulike vegar til det heilage fjellet, der ein kan møte


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar