tirsdag 27. november 2018

Bakteriar er visst meir intelligente enn menneske, på mange vis. Hu nu? Vi lever i eit hav av bakteriar. Mange er gode for oss. Mange er ikkje. Så det gjeld å leve sunt og vist, og på lag med natur, eigen og den rundt oss.

James Shapiro, Eshel Ben-Jacob, Pamela Lyon.

mandag 26. november 2018Check it. Nixey har ein interessant bakgrunn, det er ein Times-artikkel om den som eg ikkje får lest pga paywall. Foreldre som var munk og nonne. NYT hoppar på denne boka, veldig interessant. USA står mellom fundamentalisme og sekularisme.

Men tematikken er viktig, gler meg til å lese boka. Det er ein kamp i historieskrivinga om den tidlege kyrkja. Gibbon var god, men veldig slanted. Seinare har RL Fox skrive ein veldig god studie også Wilkens' Christians as the Romans saw them, og naturlegvis DB Hart.

Jenkins har skrive ei god melding av boka i Christian Century. Men i alle høve veldig interessant tematikk, trur det er mykje å lære av "båe sider" i dag, spes. med tanke på at vi lever i ei anna tid enn rundt år 300.